Identitesz

Identitárius Egyetemisták Szövetsége

Újabb részletek július 8-ával kapcsolatban

2017. június 06. 12:34 - Identit

A 2017. július 8-i rendezvénnyel kapcsolatban, amely Az erő ünnepe néven kerül megrendezésre, a következő újabb információkat közöljük:

- A rendezvény 2017. július 8-án pontban 18:00-kor kezdődik Vecsésen.

- A rendőrség korrekt munkájának köszönhetően a rendezvény engedélyezve lett.

További részletek hamarosan!

18985255_1536772699726114_2054482614_n.jpg

Szervező csoport - Az erő ünnepe 

Címkék: Az erő ünnepe

Présház Hírportál interjú László Balázzsal

2017. június 05. 19:26 - Identit

Új jobboldali közösséget épít a magyar politikai palettán az Identitárius Egyetemisták Szövetsége, „meghaladva és felülemelkedve minden olyan elemen és jelenségen, amely a hamarosan pártba szerveződő politikai erőinket béklyóba kötné.” Az Identitesz elnökének, László Balázsnak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

16830924_183511738804407_7359600939237167442_n.jpg

- Elnök úr, Ön úgy véli: „a megfeleléskényszert - mely politikai korrektség néven lett trendszerű - egyszer, s mindenkorra ki kell tiltani a kommunikációnkból." Nem vette észre, hogy az európai szellemiségű sajtó már régen kicselezte a PC rögeszméjét? Az igényes újságírók úgy juttatják el az információkat a társadalomhoz, hogy tartják magukat a PC kényszerzubbonyához, mégis ötletesen és jól érthetően a teljes igazat és valódit közlik.

- Ameddig a sajtó világának jobboldali tábora nem tagadja az egyenlőség hamis dogmájának hipotéziseit, addig nem beszélhetünk a PC kicselezéséről. A politikai korrektség megfeleléskényszerét csak úgy törhetjük meg, ha visszaállítjuk a kommunikációt a tények világába, a baloldali-liberális gondolatkör ellenében. Azt természetesen nem vitatom el, hogy valóban érzékelhető egyfajta jobboldali fordulat itt is, amelynek csak örülni lehet. De még nagyobb fordulatra, még nagyobb bátorságra és még nagyobb szókimondásra van szükség.

- Ön szerint sorsproblémánk „a nemzeti önvédelem - mint nemzeti immunrendszer - egyfajta autoimmun betegséggé, önmegsemmisítő mechanizmussá süllyedése a teljes önfeladásig." A földkerekség több pontján jó mintákat kínálnak a hatásos nemzeti önvédelemre. Az Ön leendő pártja mit tesz azért, hogy mi új, saját módszereket találjunk ki, és vezessünk be?

- A nemzeti immunrendszer szubsztrátuma a közgondolkodás. Ameddig a közgondolkodás számára nem evidens az a szemlélet, hogy első a saját etnikai közösségünk jövőjének biztosítása, addig nem beszélhetünk semmilyen formában hatásos módszerek meglétéről. A közgondolkodás helyreállítása pedig kizárólag az egyének szemlélet-helyreállítása által történik, így az új jobboldali mozgalom számára ezt az immunrendszer-restauráló funkciót egy szisztematikus szellemi képzés-rendszerrel kell véghez vinni: előadássorozatok megszervezése, szellemi irányultságú akadémiák létrehozása, nem utolsó sorban pedig meghatározott témák szerinti konferenciák biztosítása - természetesen, a többi mozgalmi funkció működése mellett.

Ilyen szisztematikus képzés-rendszer keretein belül lehet csak és kizárólag a magyar etnikai önvédelem szellemi irányultságát visszahozni az egyének tudatába - amellett, hogy egyfajta reorganizációs tevékenység által megismertetjük velük a közösségi lét fenséges mivoltát, mely szintén hozzájárul az egészséges közösség-orientált szemlélet újbóli megismeréséhez.

- Fedezd föl saját kultúrád – hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Az Identitesz miket tesz azért, hogy a napról napra fölfedezett – régi és új – értékek hamar bekerüljenek a magyar szellemi és művészeti élet pezsgésébe?

- Az Identitesz egyetemi diákszervezet révén addig tud nyúlni, ameddig a hallgatói társadalom ér, illetve ameddig lehetőségei teret engednek. A klasszikusnak mondható civil eszközökön túl én az internet erejében látok egyfajta megoldást: minden közösségi portált és alkalmazást meg kell ragadni, hogy az Y és Z generáció még nemzettudatos rétegeit meggyőzzük az új jobboldali gondolkodás fontosságáról. A politikai kommunikáció terének jelentős része ezen felületre került át, így számunkra elsőrendű, hogy alkalmazkodjunk a kialakult helyzethez és az új játékszabályok szerint vigyük élre akaratunkat.

(preshaz.eu)

"Bajtársakként vívjuk ezt a küzdelmet" - Interjú Incze Bélával

2017. május 30. 14:04 - Identit

2017. június 4-én, immár 16. alkalommal kerül megrendezésre Budapest szívében a Trianon Felvonulás. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által életre hívott rendezvény az egyik legemblematikusabb megmozdulássá nőtte ki magát a Kárpát-Medencében, amely egyszerre hívja fel a figyelmet az elcsatolt területeken élő magyar nemzettestvérek ügyére, valamint a magyar élettér és identitás védelmének fontosságára.

Az idei felvonulásról, a trianoni diktátum súlyosságáról, valamint a területi revízió kérdéséről beszélgettünk Incze Bélával, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökével, a Trianon Felvonulás főszervezőjével.

sam_9871.jpg

- Az idei felvonulás már a 16. lesz a sorban. Másfél évtizedes távlatban vizsgálva, mennyire mondható sikeresnek ez a jobboldalon már kultikusnak számító kezdeményezés?

A válasz egyértelműen az, hogy rendkívüli sikereket értünk el. Amikor annak idején Toroczkai László először szervezte meg a Trianon Felvonulást, akkor a társadalom döntő többségének fogalma sem volt arról, hogy egyáltalán létezik ez a problémakör. Mára ez teljes egészében átalakult. Hogy egy apróságot említsek, rengeteg olyan autó jár keresztbe-kasul a Kárpát-medencében, amiken matrica hirdeti, hogy a tulajdonos szerint mik Magyarország eredeti határai. Ennél komolyabb és látványosabb dolog, hogy alig van mára olyan település, ahol valamilyen formában ne szerveznének demonstrációt az évforduló alkalmából. A legkomolyabb eredmény pedig az, hogy a kormány június 4-ét a „Nemzeti Összetartozás Napjának” nevezte ki. A tematizációs csapásiránnyal ugyan nem értünk egyet, de az tagadhatatlan eredmény, hogy az a Fidesz, ami 1990-ben kivonult az ülésteremből, amikor egy perces néma csönddel kívántak megemlékezni a tragédiáról, 2010-ben már életre hívta az emléknapot. Nem azt mondom, hogy ez a folyamat csak a Trianon Felvonulásnak köszönhető, de úgy gondolom, hogy a Kárpát-medence legnagyobb tiltakozó demonstrációjának igenis komoly szerepe volt ebben és természetesen a történetnek még távolról sincs vége. A felvonulás egy olyan fórum, ahol be lehet dobni a közéletbe azokat a témákat, amik aktuálisan problémát okoznak az elszakított területek magyarságának, majd a későbbiekben jól átgondolt stratégia mentén mindent megteszünk a megoldás érdekében.

- Számodra az elmúlt 15 Trianon Felvonulás közül melyik volt a legemlékezetesebb és miért?

A tavalyit tudnám kiemelni. Persze minden évben történik olyan esemény a felvonuláson, ami miatt megjegyzi azt az ember, de egy évvel ezelőtt éreztem ismét lendületet a dologban. Mindenki tisztában van vele, hogy a „nemzeti oldalként” ismert gyűjtőfogalom tulajdonképpen értelmét veszítette, hiszen ez a közösség kvázi megszűnt létezni. Ez minden rendezvényen érezhető volt, így a felvonuláson is. Azonban tavaly annak ellenére, hogy nem voltunk kifejezetten sokan, éreztem a menetben egyfajta lendületet, valami fiatalos erőt, ami már nagyon hiányzott. Ugyanezt éreztem egyébként az idei Becsület Napján is. Úgy gondolom, hogy ennek az az oka, hogy az embereknek elegük lett az állóvízből és igény van arra, hogy hallassuk a hangunk, de ehhez meg kell teremteni azokat a kereteket, melyek közt igényesen, de ugyanakkor erőt sugározva történik mindez. A tavalyi felvonulás az én megítélésem szerint ilyen volt, és ezen az úton haladunk tovább idén is.

img_9376-1024x701.jpg

- A 21. század második évtizedének végén, amikor Európa fehér, keresztény nemzeteinek a fennmaradásuk érdekében össze kell fogniuk egymással a közös külső és belső ellenségekkel szemben, mennyire adekvát egy 97 évvel ezelőtti, Európa testvérnemzeteit összeugrasztó diktátum „felemlegetése”?

Az Identiteszhez hasonló módon én is azt vallom, hogy nem a múlt törésvonalait kell tovább mélyíteni, hanem a jelen kihívásaira kell választ találni, de ilyen értelemben is van aktualitása a Trianon Felvonulásnak. Amíg megtörténhet az, hogy Romániában minden alapot nélkülözve bebörtönzik és terrorizmussal gyanúsítják meg tagjainkat, majd évekkel később bejelentik, hogy semmi nem volt igaz az államellenes vádakból, akkor egyértelművé válik, hogy minden arra ment ki, hogy egyrészt megtörjék a székely autonómia törekvések lendületét, illetve felszámolják Mozgalmunkat, addig úgy gondolom, hogy reagálnunk kell, és erre remek eszköz egy ilyen tömegrendezvény. Most csak a legbrutálisabb esetet emeltem ki, de minden elszakított területen éri negatív diszkrimináció az őshonos magyarságot. Ezek az esetek nem 1920-ban történtek, hanem napjainkban, és ha erre nem reagálnánk, akkor hamis alapokra építenénk az európai nemzetek összefogását, hiszen a saját nemzettestvéreinket hagynánk cserben.

Természetesen mi sem vagyunk érzéketlenek a viszonyok folyamatos alakulása tekintetében. Az Európára leselkedő veszély sok hozzánk hasonló nacionalistát rázott fel Kárpát-medence szerte és vannak olyan folyamatok, amik az összefogás irányába mutatnak egyes szervezetekkel, de ez nem jelentheti azt, hogy szemet hunyunk a magyarság ellen irányuló sovén támadások felett. A közös küzdelem alapja nem csak a közös ellenség kell, hogy legyen, hanem a kölcsönös tisztelet is.

Ezen kívül más okból kifolyólag is hatalmas szükség van erre a rendezvényre. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban megcsappant a résztvevők létszáma, még mindig az egyik legnagyobb utcai demonstrációról beszélünk, ami a nacionalista közeghez köthető. Fontos, hogy mi is meg tudjuk mutatni, hogy van bennünk potenciál, nem csak a baloldali csürhe képes nagy létszámban az utcára vonulni. Ilyen értelemben a Trianon Felvonulás erődemonstráció is lesz. 

- Nagy-Magyarország határainak helyreállítása mennyire reális cél 2017-ben?

Határrevíziónak nem látom realitását jelen pillanatban, de területi autonómiának minden további nélkül, például Székelyföldön. Más elszakított területeken sem tartom irreálisnak a kulturális autonómia lehetőségét, ami remek kezdet, ha a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt. Fontos, hogy minden területen tisztában legyünk a realitásokkal és tudjunk örülni a látszólag kicsi eredményeknek. Egy ház is téglákból épül fel, nem a semmiből terem.

- A Gergely-naptár furcsa fintora, hogy ezúttal június 4-e, és így a felvonulás napja, egybeesik Pünkösd ünnepével. Átírja ez a programot bármiben is?

A programot közvetlenül nem módosítja az egybeesés. Mozgalmunknak belső tábora lesz a felvonulást megelőző hétvégén, azon tagjainknak, akik jelezték, hogy szeretnének misén, vagy istentiszteleten részt venni természetesen lehetőséget biztosítunk erre.

- Idén körülbelül hány résztvevőre számítasz, számítotok?

Azért nehéz ezt megítélni, mert a legnagyobb közösségi oldal egy alkalommal már törölte a rendezvény eseményét, Mozgalmunk oldalát pedig rendszeresen törlik, így az internetes visszajelzésekre nehézkes alapozni. Viszont azzal, hogy ilyen indokolatlan cenzúrát alkalmaznak ellenünk, azért rá is irányítják a figyelmet a rendezvényre. Több ezren osztották meg azt a cikket, amiben a liberális cenzúráról számoltunk be. Tehát ezt bizonyos mértékig sikerült a hasznunkra fordítani. Egy korábbi interjúban azt mondtam, hogy a nacionalista tábor minden további nélkül képes többezres létszámot felmutatni, ezt továbbra is fenntartom, és mindenkit arra buzdítok, hogy június 4-én vegyük újra birtokba az utcát!

1494935344934.png

- Mit érdemes mindenképpen tudniuk azoknak, akik részt szeretnének venni a felvonuláson?

A gyülekező június 4-én, vasárnap 15:30-tól lesz a Felvonulási téren, a Regnum Marianum emlékkeresztnél. Innen fogjuk meglátogatni az utódállamok nagykövetségeit, melyek előtt beszédek fognak elhangzani. A hivatkozásra (ide) kattintva érhető el a rendezvény aktuális Facebook eseménye, ameddig nem törlik. Itt minden lényeges információ közzé lesz téve, amit tudnia kell a résztvevőknek.

Köszönöm a lehetőséget az Identitesznek és további sok sikert kívánok munkátokhoz! Lehet, hogy különböző utakat választottunk a cél irányába, de világnézeti talapzatunk közös, így a formai különbségek ellenére bajtársakként vívjuk ezt a küzdelmet.

Horváth Tamás - Identitesz

Kiállunk Jim Dowson mellett!

2017. május 25. 12:13 - Identit

A hagyománytisztelő politikai szereplők lejáratásában előszeretettel ténykedő Magyar Narancs a tegnapi nap folyamán beszámolt azon eseményről, hogy Jim Dowsont, brit jobboldali politikai aktivistát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Magyarország területéről kiutasított, egyidejűleg vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el. Az említett sajtóorgánum ereje teljének igénybevételével arról is beszámolt, hogy az Identitárius Egyetemisták Szövetsége (Identitesz) kapcsolatban áll Jim Dowsonnal. 

Nem tagadjuk, valóban ismerjük és tiszteljük is. Sőt, egy igazi brit férfinak tartjuk, aki az európai önvédelem jegyében egész életét a kontinens megmaradása ügyének szenteli. Nem fogunk elhatárolódni tőle, sőt, kiállunk mellette!

Sajnáljuk, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ilyen döntésre jutott. Mi nem gondoljuk úgy, hogy Jim Dowson bárminemű kockázat hordozója volna. Bízunk benne, hogy az említett hivatal munkatársai is előbb-utóbb jobb belátásra bírnak személyével és hagyományvédő politikai tevékenységével kapcsolatban.

Vezetőség - Identitesz

Az Identitesz álláspontja a civil-ügy kapcsán

2017. május 09. 20:37 - Identit

Napjaink Magyarországán megannyi égető aktuálpolitikai kérdés között az egyik – mellyel kiemelten foglalkozni kell – a nemzetközi ügynökszervezetek tevékenysége. Ezek a nemzetközi ügynökszervezetek folyamatosan valamilyen fontos társadalmi, civil tevékenység köntösébe bújva igyekeznek társadalom-felforgató aknamunkát végezni.

A különböző szakterületeken megnyilvánuló nemzetközi ügynökszervezeti tevékenységekben közös a társadalomzüllesztésre való törekvés, a liberális világrend ideológiájának a terjesztése: az értékek relativizálása, a liberalizmusnak, mint a regulálatlan és koordinálatlan önkénykultusznak a propagálása többek között a kultúra, a gazdaságpolitika, a társadalomtudományok és az oktatási rendszer terén. Ezen túl ezek a szervezetek oroszlánrészt vállalnak a magyarországi és európai homoszexuális és feminista propaganda terjesztésében, és nem utolsó sorban a közel-keleti és afrikai tömegek Európába való özönlésének elősegítésében.

Soros György egy szimbólum, de nem felejthetjük, hogy ő csupán egy a sok baloldali normafelforgató pénzmágnás közül, és ha ő eltűnik a palettáról, attól a probléma még nem fog egy csapásra megszűnni, hiszen lesznek, akik helyette azonnal tovább próbálják folytatni az európai társadalmak destabilizálására irányuló sokrétű tevékenységet (ugyanúgy, amint a Soros-hálózathoz csak közvetetten köthető vagy közvetetten sem köthető egyéb felforgató személyek és csoportok is teszik ezt folyamatosan). Ezért nekünk nemcsak a személyek és a szervezetek beazonosítására, hanem a nemzetellenes tevékenység jellegének és mibenlétének feltérképezésére, a hatása alól való mentesülésre és mielőbbi felszámolására kell erőinket összpontosítanunk.

18342779_1172518272877999_7698215194402451544_n-768x403.jpg

A Rend és Igazságosság nevében kijelentjük, hogy véleményünk egy: a Nyílt Társadalom Alapítványok által finanszírozott és működtetett álcivil és minden egyéb nemzetközi ügynökszervezet magyarországi működési jogát felül kell vizsgálni és indokolt esetben - felforgató tevékenységük okán - sürgősen ki kell azokat tiltani szeretett hazánk, Magyarország területéről!

Magyarország, 2017.05.09.

A nyilatkozattal egyetért:

- Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere, Az Érpataki Modell Országos Hálózatának vezetője
- Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője
- László Balázs, az Identitesz elnöke

Gondolatok és normatívák az új magyar jobboldal születéséhez

2017. május 06. 10:48 - Identit

Bár külső kommunikációs felületeinken jelenleg nincsen a teljesség igénye szerinti tényközlés, biztosra vehető válaszként elegendő átmenetileg annyi, hogy az Identitesz tájékán van mozgás és van aktivitás. Amit elterveztünk, azt fel is építjük: egy új jobboldali közösséget a magyar politikai palettán, meghaladva és felülemelkedve minden olyan elemen és jelenségen, ami hamarosan pártba szerveződő politikai erőinket béklyóba kötné. Fontos viszont politikai utunk elején tisztázni ezen béklyóba kötő destruktív elemeket és jelenségeket, hiszen létük vagy nem létük egyben kulcsa is első lépéseinknek.

Ilyen destruktív elemek és jelenségek - melyekkel most első körben foglalkoznunk kell - a politikai megfeleléskényszer, az időszerűtlen történelmi témákban való megnyilvánulás és a politikai identitás visszafelé igazításának jelensége.

1. A politikai megfeleléskényszer 

A politikai megfeleléskényszer (vagy politikai opportunizmus) jelenleg egy hatalmas rákfenéje az európai közéletnek: gyakorlatilag már nincs is szükség külső fél általi cenzúrára, hiszen mintegy autoimmun betegség, az európai ember önmagában - a baloldali liberális nyomásnak engedelmeskedve - fojtja vissza őszinte véleményét. E jelenség okán történhet mindaz, hogy megannyi társadalmi kérdéskör területén nem lehet rávilágítani a problémák valós forrásaira (többek között például ilyen megválaszolatlan kérdéskörbe tartoznak a multikulturális erőfeszítésekből eredő integrációs problémák).

Ezt a megfeleléskényszert - mely politikai korrektség néven lett trendszerű - egyszer, s mindenkorra ki kell tiltani a kommunikációnkból. Olyan időket élünk, amikor a nemzeti sorskérdések meg nem válaszolása a magyar etnosz teljes közösségének életébe kerülhet - ami a következő évtizedek baljós előjelű kihívásait illeti. Ilyen helyzetben viszont nem megvilágítani a problémák valódi forrásait: egyenesen morális bűncselekmény. Így új magyar jobboldali közösségünknek a politikai megfeleléskényszer és az ebből eredő sorvasztó és elvmegtagadó kompromisszum (konszenzus) járhatatlan út kell legyen, mert az egyenes gerinc többet ér, mint a hajlított. Az utóbbival rendelkező embertípusnak pedig sorainkban nincsen és soha nem is lesz helye.

2. Időszerűtlen történelmi témákban való megnyilvánulás 

Jelenleg - 2017-ben - az előbb már részint említett nemzeti sorskérdések olyan disztópikus jövőképet tárnak elénk, amelyek láttán tűrhetetlen minden olyan törésvonal megléte, melyek időszerűtlen történelmi témák mentén alakulnak ki. Bár a történettudomány egyik elsőrendű feladata (lenne) a nemzeti múlt vitatott eseményeinek megfelelő körüljárása és a tények feltárása, számunkra - akik politikai síkra szállunk - nem engedhető meg ezen témákban való törésvonalak kialakulása, melyek felesleges kibékíthetetlenségeket okozhatnak közösségeinkben, mikor egyöntetű feladatunk a magyar etnosz jövőjének biztosítása. Ehhez pedig, egységre és közös akaratra van szükségünk, felesleges vitatémákra pedig egyáltalán nincs.

Elég említenünk csupán két olyan példát, melyeket minden bizonnyal sokan véltünk már felfedezni, mint elmélyült törésvonalat adott jobboldali közegekben: ilyen témának minősül többek között például az 1848-1849-es konfliktus kérdése, vagy a két világháború közötti magyar belpolitikai viszályok megítélése. Nem győzzük elégszer mondani - és még sokszor kell megismételnünk - hogy új helyzetet élünk, új kihívások előtt állunk, méghozzá olyan sorsproblémák előtt, mint az európai nemzetek létszámbeli rohamos csökkenése, a nemzeti önvédelem - mint nemzeti immunrendszer - egyfajta autoimmun betegséggé, önmegsemmisítő mechanizmussá süllyedése a teljes önfeladásig (melyet a politikai megfeleléskényszer jelenségénél is említettünk), az egyéni minőség drasztikus romlása (hedonizmus, jövőkép nélküliség, lelki sorvadás), hogy csak párat említsünk. Ilyen időkben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy erőinket és energiáinkat a jelenlegi kihívásokban abszolút nem releváns történelmi témákban való vitatkozásokra fecséreljük. Így az új jobboldali közösségünket a közös akarat, az egység és az előre tekintés kell, hogy jellemezze. 

3. A politikai identitás visszafelé igazításának jelensége

És egy harmadik jelenség, mely szorosan kapcsolódik az időszerűtlenség témájához: a politikai identitás visszafelé igazítása. Ez az úgynevezett visszafelé igazítás egy társadalompszichológiai szempontból teljesen érthető jelenségből indul ki, de annál inkább fel kell ismernünk meghaladásának szükségét: ez a jelenség megannyi jobboldali közeg sajátja, hogy az egyén önmagát folyamatosan a két világháború közötti meghatározásokhoz köti vissza. Már az elején leszögezem, hogy e szavak megfogalmazása közben abszolút nem vezérel bárminemű meghajlás, hanem csak és kizárólag az időszerűség helyreállítása és a jobboldali egyének önbecsülésének megjavítása motivál.

Az, hogy rengeteg jobboldali fiatal visszafelé tekint, teljesen érthető: a magyarságra évtizedekkel ezelőttig oly jellemző hősi életszemlélet és a szinte vakmerő bátorság a második világháború hősi eposzokba illő ütközetei óta nem nyilvánult meg az 1956-os eseményeket leszámítva. Egyrészt, másrészt akkoriban még nem kellett vitatkozni olyan normalitásellenes gondolatmenetekről, mint például a gender-elmélet, vagy a házasság szentségének deviáns kisebbségek által való relativizálási igénye. Más korszak volt, közelebb álltunk a tradicionális ideákhoz, mint manapság, Így az, hogy megannyi jobboldali egyén önmagát meghatározza régebbi korszakokban, érthető. De eljött az ideje, hogy ezt meghaladjuk.

Kérdem én: azok a hős magyar honvédek, vagy azok a bátor államférfiak akik a XX. század első felében bátran kiálltak és lépni mertek a nemzeti önvédelem nevében, mikor hivatkoztak ennyiszer visszafelé, mint napjainkban megannyi jobboldali egyén? Mikor mondták azt, hogy mindent úgy kell, ahogyan az előző században, vagy századokban? Oly ritkán, hogy példát se tudnánk nagyon említeni erre. Ezek a honvédek és ezek az államférfiak hittek abban, hogy a történelem nagybetűs könyvében még vannak üres lapok, még van hely hősi eposzoknak, melyeket nem mások, hanem ők maguk kell, hogy papírra vessenek. Hittek generációjuk erejében és élni akarásában. 

Őseinkre mindenkor büszkének kell lennünk, de a mi feladatunk - az új korszak kihívásaival szemben állva - a mindenkori magyar léleknek a helyes algoritmus mentén való helyreállítása mellett a nemzeti jövő biztosítása. És ez nagy történelmi feladat, hinnünk kell önmagunk sorsszerűségében, a jelenkor politikai küzdelmeibe kell csatolnunk minden figyelmünket.

Nincs más hátra, mint előre!

Így az irány egyértelmű: merjünk mi is előre tekinteni, merjünk mi is hinni generációnk erejében, tudatosítsuk magunkban, hogy nekünk is tartogat üres lapokat a történelem nagybetűs könyve, mert a mi generációnk se kevesebb, mint más generációk. És leginkább lássuk meg a felelősségünket, hogy itt és most, talán rajtunk múlik, hogy a magyar etnosz és az európai nemzetek fennmaradásának kérdése milyen irányba változik a következő évtizedekben. Ne visszafelé igazítsuk politikai identitásunkat, ne visszafelé mérjük saját magunk lehetőségeit, mert kétszer ugyanaz ugyanabban a formában nem történik meg, a történelem viszont nem kíméli azokat a nemzeteket, akik jövőjüket a puszta önfeladás és reménytelenség okán eldobják. 

Így most e három jelenséggel az új jobboldali építkezés jegyében le kell számolnunk és helyükre alternatívát kell állítanunk: a politikai megfeleléskényszer helyébe az elvhűséget és a bátorságot, az időszerűtlen történelmi témákban való vitatkozás helyére az előre tekintésben való egység kialakítását, a politikai identitás visszafelé igazítása helyett pedig a korszakunkban való önmeghatározást és a generációnk erejébe vetett szilárd hitet.

Feladatunk adott: új jobboldal!

László Balázs, elnök - Identitesz

Rendkívüli közgyűlés 04/23

2017. április 25. 10:06 - Identit

2017. április 23-án rendkívüli közgyűlés zajlott le az Identitesz budapesti központi irodájában, ahol a területi csoportok delegáltjai és a területi csoporton kívüli tagság résztvevői gyűltek össze a diákszervezet elnökének kérelme alapján.
 
A rendkívüli közgyűlés során döntés született az Identitesz pártosodásának megindításáról, így a folyamatok hivatalosan is elkezdődtek. Az Identitesz, mint diákszervezet létének kérdése nem került napirendre, viszont a pártépítési munka egyöntetűen megkapja a teljes diákközösség energiájának átcsoportosítását. A rendezvényen továbbá a területi vezetők részéről sor került a legutóbbi közgyűlés (2016 júliusa) óta eltelt időszak munkáinak és eredményeinek bemutatására.
 
Ezennel egy korszak zárult le, hogy egy új és még nagyobb vegye kezdetét a jobboldali egyetemisták életében.
 
Képgaléria a közgyűlésről:
Identitesz

Jobboldali nyilatkozat a CEU-ügy kapcsán

2017. április 14. 15:44 - Identit

Gyalázatos és szégyenletes jelenség az, hogy az elmúlt napokban Magyarországon a nemzeti társadalom normáit felforgatni akaró szervezetek, pártok és egyének igyekeznek megrendíteni a köznyugalmat pusztán azért, hogy deviáns baloldali lázítással kiálljanak egy olyan áltudományos és kártékony intézmény mellett, amely közismerten nemzet-, normalitás- és hagyományellenes értelmiség kinevelésén dolgozik, több mint 20 éve Magyarországon.

Elítéljük a liberális normafelforgató tevékenység mind színfalak mögötti (pl. CEU), mind nyilvános módját (pl. elmúlt napok anarchizmusa Budapest utcáin), ezért állást foglalunk a CEU-ügy kapcsán. Világosan látjuk, hogy a Közép-európai Egyetem áltudományos működésével nemzet- normalitás- és hagyományellenes tevékenységet folytat a valódi jobboldali értékrend felszámolásának érdekében, éppen úgy, miként a társadalom más szegmenseiben a Soros Györgyhöz köthető álcivil szervezetek.

Ezek miatt nem lehet más álláspontunk, mint hogy maximálisan támogatunk minden törekvést és törvényt, amely az említett intézmény káros fajsúlyának csökkentését szolgálja, sőt, felháborítónak tartjuk, hogy mindeddig is kifejthette ezen nemzetellenes tevékenységét!

Az igazi jobboldali értékrend védelmében a fenti nyilatkozattal egyetért:

Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere
Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője
László Balázs, az Identitesz elnöke

Magyarország, 2017. április 14.

Identitesz vezetőségi nyilatkozat a CEU-ügy kapcsán

2017. április 05. 12:35 - Identit

Mivel az Identitesz egy egyetemistákat tömörítő, országosan működő szervezet, így illik nekünk is állást foglalni a CEU-ügy kapcsán: az Identitárius Egyetemisták Szövetségének vezetősége teljes mértékben támogatja a magyar kormány által benyújtott és 2017. április 4-én megszavazott azon felsőoktatási reformtörvényt, amely előre láthatólag - helyesen - korlátozni fogja a Soros György által alapított és alapítványa által folyamatosan finanszírozott Közép-európai Egyetemet.

Nem lehet az oktatás szabadságára hivatkozni olyan intézmények esetében, amelyek köztudottan nemzet- és hagyományellenes légkörben oktatják a diákokat. A nemzeti érdek (amelybe beletartozik a nemzettudat és a hagyományos normák védelme) így kötelességszerűen kell, hogy előtérbe kerüljön.

Továbbá elhatárolódunk minden olyan szervezettől és politikai szereplőtől, amelyek és akik közvetett vagy közvetlen módon támogatják Soros György hazánkra tekintve káros magyarországi tevékenységét.

Vezetőség - Identitesz