Identitesz

Identitárius Egyetemisták Szövetsége

Egy új jobboldalt építünk!

2017. május 25. 11:45 - Identit

Címkék: álláspont

Az Identitesz álláspontja a civil-ügy kapcsán

2017. május 09. 20:37 - Identit

Napjaink Magyarországán megannyi égető aktuálpolitikai kérdés között az egyik – mellyel kiemelten foglalkozni kell – a nemzetközi ügynökszervezetek tevékenysége. Ezek a nemzetközi ügynökszervezetek folyamatosan valamilyen fontos társadalmi, civil tevékenység köntösébe bújva igyekeznek társadalom-felforgató aknamunkát végezni.

A különböző szakterületeken megnyilvánuló nemzetközi ügynökszervezeti tevékenységekben közös a társadalomzüllesztésre való törekvés, a liberális világrend ideológiájának a terjesztése: az értékek relativizálása, a liberalizmusnak, mint a regulálatlan és koordinálatlan önkénykultusznak a propagálása többek között a kultúra, a gazdaságpolitika, a társadalomtudományok és az oktatási rendszer terén. Ezen túl ezek a szervezetek oroszlánrészt vállalnak a magyarországi és európai homoszexuális és feminista propaganda terjesztésében, és nem utolsó sorban a közel-keleti és afrikai tömegek Európába való özönlésének elősegítésében.

Soros György egy szimbólum, de nem felejthetjük, hogy ő csupán egy a sok baloldali normafelforgató pénzmágnás közül, és ha ő eltűnik a palettáról, attól a probléma még nem fog egy csapásra megszűnni, hiszen lesznek, akik helyette azonnal tovább próbálják folytatni az európai társadalmak destabilizálására irányuló sokrétű tevékenységet (ugyanúgy, amint a Soros-hálózathoz csak közvetetten köthető vagy közvetetten sem köthető egyéb felforgató személyek és csoportok is teszik ezt folyamatosan). Ezért nekünk nemcsak a személyek és a szervezetek beazonosítására, hanem a nemzetellenes tevékenység jellegének és mibenlétének feltérképezésére, a hatása alól való mentesülésre és mielőbbi felszámolására kell erőinket összpontosítanunk.

18342779_1172518272877999_7698215194402451544_n-768x403.jpg

A Rend és Igazságosság nevében kijelentjük, hogy véleményünk egy: a Nyílt Társadalom Alapítványok által finanszírozott és működtetett álcivil és minden egyéb nemzetközi ügynökszervezet magyarországi működési jogát felül kell vizsgálni és indokolt esetben - felforgató tevékenységük okán - sürgősen ki kell azokat tiltani szeretett hazánk, Magyarország területéről!

Magyarország, 2017.05.09.

A nyilatkozattal egyetért:

- Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere, Az Érpataki Modell Országos Hálózatának vezetője
- Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője
- László Balázs, az Identitesz elnöke

Gondolatok és normatívák az új magyar jobboldal születéséhez

2017. május 06. 10:48 - Identit

Bár külső kommunikációs felületeinken jelenleg nincsen a teljesség igénye szerinti tényközlés, biztosra vehető válaszként elegendő átmenetileg annyi, hogy az Identitesz tájékán van mozgás és van aktivitás. Amit elterveztünk, azt fel is építjük: egy új jobboldali közösséget a magyar politikai palettán, meghaladva és felülemelkedve minden olyan elemen és jelenségen, ami hamarosan pártba szerveződő politikai erőinket béklyóba kötné. Fontos viszont politikai utunk elején tisztázni ezen béklyóba kötő destruktív elemeket és jelenségeket, hiszen létük vagy nem létük egyben kulcsa is első lépéseinknek.

Ilyen destruktív elemek és jelenségek - melyekkel most első körben foglalkoznunk kell - a politikai megfeleléskényszer, az időszerűtlen történelmi témákban való megnyilvánulás és a politikai identitás visszafelé igazításának jelensége.

1. A politikai megfeleléskényszer 

A politikai megfeleléskényszer (vagy politikai opportunizmus) jelenleg egy hatalmas rákfenéje az európai közéletnek: gyakorlatilag már nincs is szükség külső fél általi cenzúrára, hiszen mintegy autoimmun betegség, az európai ember önmagában - a baloldali liberális nyomásnak engedelmeskedve - fojtja vissza őszinte véleményét. E jelenség okán történhet mindaz, hogy megannyi társadalmi kérdéskör területén nem lehet rávilágítani a problémák valós forrásaira (többek között például ilyen megválaszolatlan kérdéskörbe tartoznak a multikulturális erőfeszítésekből eredő integrációs problémák).

Ezt a megfeleléskényszert - mely politikai korrektség néven lett trendszerű - egyszer, s mindenkorra ki kell tiltani a kommunikációnkból. Olyan időket élünk, amikor a nemzeti sorskérdések meg nem válaszolása a magyar etnosz teljes közösségének életébe kerülhet - ami a következő évtizedek baljós előjelű kihívásait illeti. Ilyen helyzetben viszont nem megvilágítani a problémák valódi forrásait: egyenesen morális bűncselekmény. Így új magyar jobboldali közösségünknek a politikai megfeleléskényszer és az ebből eredő sorvasztó és elvmegtagadó kompromisszum (konszenzus) járhatatlan út kell legyen, mert az egyenes gerinc többet ér, mint a hajlított. Az utóbbival rendelkező embertípusnak pedig sorainkban nincsen és soha nem is lesz helye.

2. Időszerűtlen történelmi témákban való megnyilvánulás 

Jelenleg - 2017-ben - az előbb már részint említett nemzeti sorskérdések olyan disztópikus jövőképet tárnak elénk, amelyek láttán tűrhetetlen minden olyan törésvonal megléte, melyek időszerűtlen történelmi témák mentén alakulnak ki. Bár a történettudomány egyik elsőrendű feladata (lenne) a nemzeti múlt vitatott eseményeinek megfelelő körüljárása és a tények feltárása, számunkra - akik politikai síkra szállunk - nem engedhető meg ezen témákban való törésvonalak kialakulása, melyek felesleges kibékíthetetlenségeket okozhatnak közösségeinkben, mikor egyöntetű feladatunk a magyar etnosz jövőjének biztosítása. Ehhez pedig, egységre és közös akaratra van szükségünk, felesleges vitatémákra pedig egyáltalán nincs.

Elég említenünk csupán két olyan példát, melyeket minden bizonnyal sokan véltünk már felfedezni, mint elmélyült törésvonalat adott jobboldali közegekben: ilyen témának minősül többek között például az 1848-1849-es konfliktus kérdése, vagy a két világháború közötti magyar belpolitikai viszályok megítélése. Nem győzzük elégszer mondani - és még sokszor kell megismételnünk - hogy új helyzetet élünk, új kihívások előtt állunk, méghozzá olyan sorsproblémák előtt, mint az európai nemzetek létszámbeli rohamos csökkenése, a nemzeti önvédelem - mint nemzeti immunrendszer - egyfajta autoimmun betegséggé, önmegsemmisítő mechanizmussá süllyedése a teljes önfeladásig (melyet a politikai megfeleléskényszer jelenségénél is említettünk), az egyéni minőség drasztikus romlása (hedonizmus, jövőkép nélküliség, lelki sorvadás), hogy csak párat említsünk. Ilyen időkben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy erőinket és energiáinkat a jelenlegi kihívásokban abszolút nem releváns történelmi témákban való vitatkozásokra fecséreljük. Így az új jobboldali közösségünket a közös akarat, az egység és az előre tekintés kell, hogy jellemezze. 

3. A politikai identitás visszafelé igazításának jelensége

És egy harmadik jelenség, mely szorosan kapcsolódik az időszerűtlenség témájához: a politikai identitás visszafelé igazítása. Ez az úgynevezett visszafelé igazítás egy társadalompszichológiai szempontból teljesen érthető jelenségből indul ki, de annál inkább fel kell ismernünk meghaladásának szükségét: ez a jelenség megannyi jobboldali közeg sajátja, hogy az egyén önmagát folyamatosan a két világháború közötti meghatározásokhoz köti vissza. Már az elején leszögezem, hogy e szavak megfogalmazása közben abszolút nem vezérel bárminemű meghajlás, hanem csak és kizárólag az időszerűség helyreállítása és a jobboldali egyének önbecsülésének megjavítása motivál.

Az, hogy rengeteg jobboldali fiatal visszafelé tekint, teljesen érthető: a magyarságra évtizedekkel ezelőttig oly jellemző hősi életszemlélet és a szinte vakmerő bátorság a második világháború hősi eposzokba illő ütközetei óta nem nyilvánult meg az 1956-os eseményeket leszámítva. Egyrészt, másrészt akkoriban még nem kellett vitatkozni olyan normalitásellenes gondolatmenetekről, mint például a gender-elmélet, vagy a házasság szentségének deviáns kisebbségek által való relativizálási igénye. Más korszak volt, közelebb álltunk a tradicionális ideákhoz, mint manapság, Így az, hogy megannyi jobboldali egyén önmagát meghatározza régebbi korszakokban, érthető. De eljött az ideje, hogy ezt meghaladjuk.

Kérdem én: azok a hős magyar honvédek, vagy azok a bátor államférfiak akik a XX. század első felében bátran kiálltak és lépni mertek a nemzeti önvédelem nevében, mikor hivatkoztak ennyiszer visszafelé, mint napjainkban megannyi jobboldali egyén? Mikor mondták azt, hogy mindent úgy kell, ahogyan az előző században, vagy századokban? Oly ritkán, hogy példát se tudnánk nagyon említeni erre. Ezek a honvédek és ezek az államférfiak hittek abban, hogy a történelem nagybetűs könyvében még vannak üres lapok, még van hely hősi eposzoknak, melyeket nem mások, hanem ők maguk kell, hogy papírra vessenek. Hittek generációjuk erejében és élni akarásában. 

Őseinkre mindenkor büszkének kell lennünk, de a mi feladatunk - az új korszak kihívásaival szemben állva - a mindenkori magyar léleknek a helyes algoritmus mentén való helyreállítása mellett a nemzeti jövő biztosítása. És ez nagy történelmi feladat, hinnünk kell önmagunk sorsszerűségében, a jelenkor politikai küzdelmeibe kell csatolnunk minden figyelmünket.

Nincs más hátra, mint előre!

Így az irány egyértelmű: merjünk mi is előre tekinteni, merjünk mi is hinni generációnk erejében, tudatosítsuk magunkban, hogy nekünk is tartogat üres lapokat a történelem nagybetűs könyve, mert a mi generációnk se kevesebb, mint más generációk. És leginkább lássuk meg a felelősségünket, hogy itt és most, talán rajtunk múlik, hogy a magyar etnosz és az európai nemzetek fennmaradásának kérdése milyen irányba változik a következő évtizedekben. Ne visszafelé igazítsuk politikai identitásunkat, ne visszafelé mérjük saját magunk lehetőségeit, mert kétszer ugyanaz ugyanabban a formában nem történik meg, a történelem viszont nem kíméli azokat a nemzeteket, akik jövőjüket a puszta önfeladás és reménytelenség okán eldobják. 

Így most e három jelenséggel az új jobboldali építkezés jegyében le kell számolnunk és helyükre alternatívát kell állítanunk: a politikai megfeleléskényszer helyébe az elvhűséget és a bátorságot, az időszerűtlen történelmi témákban való vitatkozás helyére az előre tekintésben való egység kialakítását, a politikai identitás visszafelé igazítása helyett pedig a korszakunkban való önmeghatározást és a generációnk erejébe vetett szilárd hitet.

Feladatunk adott: új jobboldal!

László Balázs, elnök - Identitesz

Rendkívüli közgyűlés 04/23

2017. április 25. 10:06 - Identit

2017. április 23-án rendkívüli közgyűlés zajlott le az Identitesz budapesti központi irodájában, ahol a területi csoportok delegáltjai és a területi csoporton kívüli tagság résztvevői gyűltek össze a diákszervezet elnökének kérelme alapján.
 
A rendkívüli közgyűlés során döntés született az Identitesz pártosodásának megindításáról, így a folyamatok hivatalosan is elkezdődtek. Az Identitesz, mint diákszervezet létének kérdése nem került napirendre, viszont a pártépítési munka egyöntetűen megkapja a teljes diákközösség energiájának átcsoportosítását. A rendezvényen továbbá a területi vezetők részéről sor került a legutóbbi közgyűlés (2016 júliusa) óta eltelt időszak munkáinak és eredményeinek bemutatására.
 
Ezennel egy korszak zárult le, hogy egy új és még nagyobb vegye kezdetét a jobboldali egyetemisták életében.
 
Képgaléria a közgyűlésről:
Identitesz

Jobboldali nyilatkozat a CEU-ügy kapcsán

2017. április 14. 15:44 - Identit

Gyalázatos és szégyenletes jelenség az, hogy az elmúlt napokban Magyarországon a nemzeti társadalom normáit felforgatni akaró szervezetek, pártok és egyének igyekeznek megrendíteni a köznyugalmat pusztán azért, hogy deviáns baloldali lázítással kiálljanak egy olyan áltudományos és kártékony intézmény mellett, amely közismerten nemzet-, normalitás- és hagyományellenes értelmiség kinevelésén dolgozik, több mint 20 éve Magyarországon.

Elítéljük a liberális normafelforgató tevékenység mind színfalak mögötti (pl. CEU), mind nyilvános módját (pl. elmúlt napok anarchizmusa Budapest utcáin), ezért állást foglalunk a CEU-ügy kapcsán. Világosan látjuk, hogy a Közép-európai Egyetem áltudományos működésével nemzet- normalitás- és hagyományellenes tevékenységet folytat a valódi jobboldali értékrend felszámolásának érdekében, éppen úgy, miként a társadalom más szegmenseiben a Soros Györgyhöz köthető álcivil szervezetek.

Ezek miatt nem lehet más álláspontunk, mint hogy maximálisan támogatunk minden törekvést és törvényt, amely az említett intézmény káros fajsúlyának csökkentését szolgálja, sőt, felháborítónak tartjuk, hogy mindeddig is kifejthette ezen nemzetellenes tevékenységét!

Az igazi jobboldali értékrend védelmében a fenti nyilatkozattal egyetért:

Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere
Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője
László Balázs, az Identitesz elnöke

Magyarország, 2017. április 14.

Identitesz vezetőségi nyilatkozat a CEU-ügy kapcsán

2017. április 05. 12:35 - Identit

Mivel az Identitesz egy egyetemistákat tömörítő, országosan működő szervezet, így illik nekünk is állást foglalni a CEU-ügy kapcsán: az Identitárius Egyetemisták Szövetségének vezetősége teljes mértékben támogatja a magyar kormány által benyújtott és 2017. április 4-én megszavazott azon felsőoktatási reformtörvényt, amely előre láthatólag - helyesen - korlátozni fogja a Soros György által alapított és alapítványa által folyamatosan finanszírozott Közép-európai Egyetemet.

Nem lehet az oktatás szabadságára hivatkozni olyan intézmények esetében, amelyek köztudottan nemzet- és hagyományellenes légkörben oktatják a diákokat. A nemzeti érdek (amelybe beletartozik a nemzettudat és a hagyományos normák védelme) így kötelességszerűen kell, hogy előtérbe kerüljön.

Továbbá elhatárolódunk minden olyan szervezettől és politikai szereplőtől, amelyek és akik közvetett vagy közvetlen módon támogatják Soros György hazánkra tekintve káros magyarországi tevékenységét.

Vezetőség - Identitesz

2016. április 4-e margójára

2017. április 04. 11:15 - Identit

Ma van egy éve, hogy 2016. április 4-én "Hazai alternatíva a liberalizmusnak" címen megjelent első sajtónak adott interjúm a Magyar Hírlap hasábjain. Számomra és az Identitesz közössége számára (mely akkor még a 2016. júliusi névváltás előtt Konzervatív Hallgatók Szövetsége néven működött) egyaránt mérföldkőnek számít e dátum, ugyanis ez volt az a nap, amikor először léptünk a politikai közélet világába.

nab_7651-2.jpg

Interjú a Magyar Hírlapnak 2016. április 4-én

Nem is csupán a Magyar Hírlapban megjelenő interjú miatt fontos, de 2016. április 4-e és az utána következő napok eseményei miatt különösen: nem telt el pár óra, először indult ellenem és ellenünk szisztematikusan irányított rágalomhadjárat. Az Átlátszó Oktatás megkezdte (így ne csodálkozzanak a kedves átlátszós munkatársak, hogy nekik nem adtam interjút a Soros-ellenes konferencián), de a sor nem állt meg az összes mainstream orgánumon át az RTL Klub híradójáig, hogy megpróbálják démonizálni születő diákszervezetünket.

Ez a nevezetes sajtótámadás azért történt, mert fényt derítettek rá, hogy anno egy általuk szélsőjobboldaliként meghatározott szervezet rendezvényén vettem részt. Micsoda nagy bűnök birtokosa lehetek, hogy még az RTL Klub meg is próbált kirúgatni az egyetemről.

A helyzet azóta sem változott: azóta sem érzem szégyennek kapcsolataimat általuk szélsőjobboldalinak titulált szervezetekkel. Sőt, büszke is vagyok rá, hogy legfiatalabb éveimet remek és fegyelmezett politikai szervezetek rendezvényein tölthettem, így is szívva magamba még több fegyelmet, még több rendszeretetet, és még több nemzethűséget. Nem utolsó sorban pedig, hogy olyan remek barátokat találtam e közösségekben, akik a végsőkig kiállnak a másikért, egymásért.

Kemény napok voltak ezek számunkra tavaly áprilisban, nem egyszerű először belekóstolni a média kegyetlen támadássorozatába. De ez az a pont, ahol hálát is kell mondanom minden minket támadó médiának. Nélkülük ugyanis nem esünk át már az elején a tűzkeresztségen, nélkülük nem erősödik meg annyira és olyan gyorsan diákszervezetünk, ahogyan az végbement.

Hálás vagyok a média kíméletlen támadásának, mert tudatosította bennem és bennünk, hogy mi - ébredő magyar jobboldali ifjúság - nem a kényelmet, az egzisztenciális biztonságot, hanem a kemény ellenszelet, a mindennapi küzdelmet választjuk!

És meg kell mondjam egy év után, helyesen döntöttünk. Az elveink mellett, minden áron.

Építkezünk tovább!

László Balázs, elnök - Identitesz

Beszámoló Budapestről: Új Jobboldal Szabadegyetem 04/01

2017. április 03. 13:40 - Identit

2017. április 1-jén sikeresen lezajlott az Új Jobboldal Szabadegyetem második rendezvénye Budapesten, amely az Önazonosság, európaiság, determináció címet kapta. A bő négy órás rendezvény alatt ezúttal is három előadó kapott lehetőséget, hogy megtartsa előadását. Név szerint Kis Árpád, az Identitesz debreceni területi vezetője, Dr. Tóth Máté LL.M. senior ügyvéd, illetve Ábrahám Barnabás, az Identitesz budapesti területi vezetője. A konferálás szerepét ezúttal Forgács Márton, budapesti területi vezető helyettes töltötte be.

Kis Árpád Rassz, kultúra, civilizáció című előadásában széles forrásanyagra támaszkodva vázolta fel a témakör kényes, de annál fontosabb kérdéseit, bemutatva a liberalizmus és a multikulturalizmus álságosságát és hazugságait.

Feszült figyelemmel hallgatta a közönség Dr. Tóth Máté előadását is, ami a Determinizmus és identitás címet viselte. Vajon Európa, és vele együtt az európai identitás végleg elvész majd, vagy van még remény valódi feltámadásra? 

Az esemény záró előadása pedig egy régebbi korba, a két világháború közötti Magyarországra kalauzolta el a hallgatókat. Ábrahám Barnabás ugyanis Méhelÿ Lajos fajbiológus és zoológus munkásságát ismertette az egy órás időkeretben. Ugyan nagyot változott a világ azóta, de Méhelÿ számos gondolata még a mai korban, a 21. század embere számára is aktuális lehet.

Az Új Jobboldal Szabadegyetem ezúttal is hű volt ahhoz, amiért megszületett. A résztvevők számos új ismerettel, és egy jó hangulatban eltöltött délutánnal távozhattak az Identitesz Központi Irodából.

Hamarosan további rendezvényekkel jelentkezünk!

Képgaléria a szabadegyetemről:

Budapesti területi csoport - Identitesz

Identitesz pártosodás: átmenetileg lezárult a csatlakozási lehetőség

2017. március 26. 21:38 - Identit

Vezetőségi szinten megkezdődtek a pártosodásra való előkészületek, így átmenetileg - az energia adott műveletre való koncentrálása érdekében - lezárult a csatlakozási lehetőség az Identitesz közösségébe. Így azon egyéneken kívül, akik jelenleg még próbaidejüket töltik, átmenetileg másnak nincsen lehetősége a szervezetbe való jelentkezésre.

Az átalakítás több hónapos munkát fog igénybe venni, melynek kezdetét az előkészületek befejezésekor meg is fogunk hirdetni. A vezetőségi szinten zajló előkészületek idején természetesen továbbra is szeretettel várunk mindenkit tavaszi rendezvényeinken!

László Balázs, elnök - Identitesz